Акредитація бакалаврів

Освітньо-професійна програма "Транспортні технології та митний контроль" першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), затверджена Вченою радою КрНУ 21.09.2021 р., протокол № 11

Навчальний план підготовки за освітньо-професійною програмою "Транспортні технології та митний контроль" першого бакалаврського рівня з галузі знань 27 Транспорт спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денна форма навчання, схвалений Вченою радою КрНУ 29.06.2021 р., протокол № 10

Освітньо-професійна програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), затверджена Вченою радою КрНУ 23.06.2016 р., протокол № 11

Освітньо-професійна програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), затверджена Вченою радою КрНУ 23.06.2016 р., протокол № 11 (з разовими змінами відповідно до Наказу ректора КрНУ №40-1 від 30 березня 2022 року «Про проведення атестації випускників 2022 року в університеті»)

Навчальний план підготовки першого бакалаврського рівня з галузі знань 27 Транспорт спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денна форма навчання, схвалений Вченою радою КрНУ 23.06.2016 р., протокол № 11

Рецензії та відгуки роботодавців на освітньо-професійну програму Транспортні технології (на автомобільному транспорті) - Галузь знань: 27 Транспорт Спеціальність: 275 Транспортні технології (за видами) Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Редакція Освітньо-професійної програми, прийнята в 2019 році: Освітньо-професійна програма Транспортні технології (на автомобільному транспорті) першого бакалаврського рівня вищої освіти галузі знань 27 Транспорт спеціальності 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізації 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), затверджена Вченою радою КрНУ 29.05.2019 р., протокол № 9

Навчальний план підготовки першого бакалаврського рівня з галузі знань 27 Транспорт спеціальність 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізація 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денна форма навчання, схвалений Вченою радою КрНУ 29.09.2019 р., протокол № 9

Перелік документів КрНУ з посиланнями, які відповідають Критеріям оцінювання якості освітньої програми, що є додатком до Положення про акредитацію освітніх програм

Подання на голову ДЕК (Крем. трол. управління)

Витяги з протоколів засідань кафедри транспортних технологій за 2016 рік

Витяги з протоколів засідань кафедри транспортних технологій за 2017 рік

Витяги з протоколів засідань кафедри транспортних технологій за 2018 рік

Витяги з протоколів засідань кафедри транспортних технологій за 2019 рік

Протокол Науково-методичної ради ІМіТ № 1 від 29.09. 2019

Протокол Науково-методичної ради ІМіТ № 2 від 25.10. 2019

Протоколи Науково-методичної ради ІМіТ 2018-2019 навч. року

Протоколи Науково-методичної ради ІМіТ 2017-18 навч. року

Наказ ректора КрНУ № 342-1_2019 Алгоритм вибору дисциплін розділу Навчальні дисципліни за вибором студента

Наказ ректора КрНУ № 303-1-2019_2019 Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

Наказ ректора КрНУ № 144-1-16 Положення про вибір навчальних дисциплін розділу Вибіркові навчальні дисципліни

Документи про працевлаштування випускників спеціальності 275 Транспортні технології (за видами)