Інфраструктура кафедри

Комп’ютерний клас (ауд. 3206)
Всі комп'ютери класу з'єднані з локальною мережею університету та мають доступ до мережі Інтернет.

Також обладнаний мультимедійним проектором і екраном, за допомогою яких під час занять студенти наочно вивчають материал у вигляді презентацій.

У цьому класі проводяться розрахунки курсових робіт і дипломних проектів, практичні та лабораторні заняття із спеціальних дисциплін. 

Лекційна аудиторія (ауд. 3207)

Обладнана мультимедійним проектором і екраном, за допомогою яких під час занять студенти наочно вивчають материал у вигляді презентацій.

Кабінет завідуючого кафедрою (ауд. 3206А).

Викладацька кафедри транспортних технологій (ауд. 3208).
Лекційна аудиторії (3312, 3313, 3314).