Історія

СОЛОШИЧ
Ірина Олександрівна
Доцент, к.пед.н.
Старший викладач

   Кафедра “Транспортні технології” входить до складу Науково-навчального інституту механіки і траспорту і є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі транспортних технологій. Кафедра «Транспортні технології» створена наказом ректора Кременчуцького державного університету № 170-1 від 24 червня 2005 р. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії спеціальність 7.070101 – "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)" визначено акредитованим за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр".

     Кафедра є першою, яка почала випускати фахівців з транспортних технологій у реґіоні Центрального Придніпров`я. Навчально-виховну роботу кафедри забезпечує висококваліфікований колектив викладачів, 75 % яких мають учені звання та наукові ступені. Завідуючий кафедрою - Мороз Микола Миколайович, доктор технічних наук, Лауреат премії Президента України для молодих учених, займається науковими проблемами організації пасажирських перевезень у місті.
Незважаючи на молодий вік, колектив кафедри активно розвивається та працює над створенням сучасної навчальної, лабораторної та експериментальної бази для забезпечення професійної підготовки фахівців за напрямом транспортних технологій. В активі кафедри більше сотні нових навчально-методичних розробок, прикладних програм, вісім навчальних посібників, один підручник.

   Успішність студентів кафедри є однією з кращих в інституті. Студенти беруть активну участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах 1-го та 2-го етапів, мають призові та заохочувальні грамоти. Кафедра пройшла акредитацію за IV рівнем і випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
  Головним напрямом науково-дослідної роботи кафедри є дослідження та вдосконалення реґіональних транспортних процесів і систем з розробкою рекомендацій щодо підвищення ефективності їх використання. На це спрямовані десятки наукових публікацій викладачів, виступи на наукових конференціях, авторські заявки на винаходи, отримані патенти, упроваджені програмні комплекси.
  Активна наукова робота викладачів сприяє залученню кращої молоді, студентів до наукової роботи. При кафедрі навчаються дев`ять аспірантів із числа викладачів та випускників кафедри. Частина дипломних та маґістерських робіт виконуються за заявками підприємств. Студенти кафедри щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.Успішній навчальній та науковій роботі студентів сприяють постійні контакти викладачів та студентів за навчальним процесом, дружня опіка кураторів кафедри.

  Інженер з транспортних технологій може працювати у виробничих і дослідних підрозділах підприємств, що займаються транспортними операціями, в проектних організаціях, державних автомобільних інспекціях, в організаціях і фірмах, що надають допоміжні транспортні послуги, наприклад - здавання автомобілів під найм, митне оформлення перевезень, автострахування, тощо. Загальна та професійна підготовка фахівців дозволяє займати посади диспетчера автомобільного транспорту, фрахтівника, стивідора, інженера з транспорту, інженера з безпеки руху, шляхового інспектора, ревізора автомобільного транспорту, агента із замовлень населення на перевезення та передачі вантажу на прикордонному пункті, експедитора.

  До компетенції фахівців входить розв`язування таких зачач:

- організація доставки пасажирів та вантажів, оформлення договору з учасниками доставки вантажу;

- проведення розрахунків обсягів транспортно-експедиторських послуг;

- вибір альтернативних варіантів проекту, обґрунтування економічної діяльності використання того чи іншого рухомого складу, технологічного процесу для забезпечення потрібних показників якості;

- визначення виду прямого і змішаного сполучення при внутрішніх і міжнародних перевезеннях;

- аналіз ринку та планування транспортно-експедиторської діяльності та економічне обґрунтування рішень по організації перевезень, надання консалтингових послуг;

- комерціййний, технічний, екологічний, інституційний, соціальний, фінансовий, економічний аналіз інвеституційних автотранспортних проектів;

- проектування складського господарства та логістичних систем міжнародних перевезень;

- інформаційне забезпечення перевезень;

- документальне та митне оформлення перевезень, фрахтування транспортних засобів, страхування і позово-претензійна робота.

До університету входять 14 навчальних та адміністративних корпусів, два спортивні комплекси, стадіон, басейн, гуртожитки.

Студенти кафедри неодноразово брали участь у міжнародних програмах та відвідували такі країни як Німеччина, Польща, Франція, США.

Кафедра "Транспортні технології" додатково забезпечує військову підготовку на військовій кафедрі Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба, після навчання студентам надається звання офіцера запасу.

При вступі на спеціальність абітурієнти надають наступні сертифікати ЗНО з дисципліни : математика, українська мова, географія.