Міжнародна діяльність

МАТЕРІАЛИ Другої міжнародної конференції "Інновації: теорія і практика" (05 Жовтня 2021 - 05 Листопада 2021) (Академія Прикладних Наук) - публікації за участі магістрів кафедри ТТ КрНУ:

https://apn.biz.ua/publication/17

https://apn.biz.ua/publication/25

https://apn.biz.ua/publication/26

https://apn.biz.ua/publication/27

https://apn.biz.ua/publication/28

https://apn.biz.ua/publication/32

МАТЕРІАЛИ ХХVІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА», КрНУ, 26-27 квітня 2021 р.

МАТЕРІАЛИ VШ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ МЕХАНІКИ І ТРАНСПОРТУ

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ», КрНУ, 11-13 листопада 2020 р.

МАТЕРІАЛИ ХХVІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА», КрНУ, 23-24 квітня 2020 р.

 


Договір про дослідження пасажиропотоку (Виконком, м. Кременчук)
Договір про дослідження пасажиропотоку (м. Світловодськ)

Звіт про НДР Удосконалення пасажирських перевезень на машрутах 15Б, 30, 18, ... (автобуси)

Звіт про НДР Удосконалення пасажирських перевезень на трол. маршрутах 1,2,... і автобусних 1,2,3А,...

Участь студентів в наук. досл. (Дипломи, Грамоти)

Участь викладачів в наук. досл. (Коноваленко О. Д.)

Участь викладачів в наук. досл. (Король С. О.)

Участь викладачів в наук. досл. (Хорольський В. Л.)

Акти впровадження наукових розробок студентів і викладачів кафедри в навчальний процес

Запрошення на ХХІІІ МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» , КрНУ, квітень 2016 р.

МАТЕРІАЛИ ХХІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» 
, КрНУ, квітень 2016 р.

МАТЕРІАЛИ ХХІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» 
, КрНУ, квітень 2017 р.

МАТЕРІАЛИ ХХV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА», КрНУ, квітень 2018 р.

International Scientific Conference «TRANSPORT TECHNOLOGIES AND INFRASTRUCTURE» (May 14−16, 2018, Kharkiv, Ukraine)

Інформаційне повідомлення про VI Міжнародну конференцію "Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту", КрНУ, 2018 р.

Информационное сообщение о VI Международной конференции "Современные тенденции развтитя машиностроения и транспорта", КрНУ, 2018 г.

Матеріали VI Міжнародної конференції "Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту", КрНУ, листопад 2018 р.

Запрошення на ХХV МІЖНАРОДНУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА» , КрНУ, квітень 2019 р.

МАТЕРІАЛИ ХХVІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА», КрНУ, квітень 2019 р.

 

 

Правила оформлення публікацій у колективній монографії:

1. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Тimes New Roman 14 пт.

2. Назва, автори (напівжирним). Назва – прописними літерами розташовується посередині.

3. Матеріали статті друкуються в одну колонку, залишаючи з кожного краю сторінки поля 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

4. Наявність УДК обов’язкова.

5. Рисунки подаються у сканованому вигляді, формули, індексні позначення - латиницею (курсивом). Графічні залежності якісного характеру подаються у координатних осях. Кількісні залежності, отримані експериментальним шляхом, наводяться у координатних осях із відображеною сіткою.

6. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.