Наукова діяльність

Навчальний процес здійснюється кафедрою транспортних технологій віповідно до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2.06. 1993 р. № 161, а також у відповідності до Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”.

Прийнята на кафедрі система організації  практики дозволяє студентам на момент закінчення навчання придбати не тільки теоретичні знання, а й практичні навички (експериментальні та теоретичні дослідження, робота з сучасними технологіями транспортування пасажирів та вантажів, підготовка наукової статті, патентування, фрагменту лекції, практичного заняття).
В період  практики студенти знайомляться з організацією навчального процесу університету та роботи транспортних підрозділів підприємств м. Кременчука (ВАТ „Кременчуцьке АТП-15307”, ВАТ „Кременчуцький автотранспортний комплекс”, КАТП-1628, Митний пост „Кременчук”, Кременчуцька Автостанція) за темою випускної кваліфікаційної роботи.
Практиканти опановують методи організації транспортних процесів. Це дає можливість набуття навичок з розробки маршрутів та графіків роботи транспортних засобів, контролю якості транспортного обслуговування населення, організації робіт на підприємстві, питань техніки безпеки, охорони праці та протипожежної профілактики.
Публічний захист курсових робіт дає змогу студентам навчатись доповідати основні положення роботи, відповідати на запитання теоретичного, аналітичного та практичного характеру. На кафедрі функціонує навчально-методичний семінар, який очолює завідувач кафедри. На семінарах систематично розглядались питання щодо методичного забезпечення навчального процесу згідно з навчальним планом спеціальності. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні плани роботи на навчальний рік, затверджені на засіданні кафедри. Регулярно заслуховуються звіти про їх виконання.
Координація діяльності з іншими кафедрами університету забезпечується через рецензування та узгодження робочих програм, що дає можливість дотримуватись структурно-логічної схеми підготовки фахівців.