НАУКОВИЙ ПРАЦІВНИК З ТРАНСПОРТУ

 

 

 

 

НАУКОВИЙ ПРАЦІВНИК З ТРАНСПОРТУ

 

Так тепер себе мають називати наші студенти. Екзаменаційною комісією ІМіТ із захисту магістерських робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, яка призначена наказом по університету від 02 грудня 2016 р. № 267-1, за період з 10 січня 2017 р. до 11 січня 2017 р. проведено 2 засідання і розглянуто 7 магістерських робіт.

 

На основі результатів захисту магістерських робіт, які затверджено на заключному засіданні ЕК від 11 січня 2017 р, можна зробити висновок - представлені до захисту магістерські роботи виконані якісно та відповідають сучасному стану науки і техніки і спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)», а підготовка магістрів відповідає найсучасним вимогам. Результати захисту такі: 4 здобувача вищої освіти отримали оцінку «відмінно», що складає 57,14 %, а «добре» - 3 здобувача, що складає 42,86 %. За результатами захисту магістерських робіт перше місце присудити Шунько Дарії Петрівні.

 

 

У магістерських роботах розглянуті питання дослідження закономірностей вибору пасажирами маршруту сполучення, удосконалення технологічного процесу перевезення тарних харчових вантажів шляхом впровадження пакетної транспортно-технологічної системи, удосконалення транспортного процесу перевезень гірничої маси, підвищення ефективності автомобільних пасажирських перевезень м. Кременчук, розробка раціональної організації перевезень швидкопсувної продукції із застосуванням мультитемпературних транспортних засобів, дослідження оптимальної структури автоматизованої системи оплати за проїзд в умовах нашого міста.

Українська
Теги: 

Додати новий коментар