Освітне середовище та матеріальні ресурси

Наказ ректора КрНУ № 277-1-2019 Про порядок проведення зимової сесії 2019-20 н.р.

Наказ ректора КрНУ № 301-1-2019 Порядок ведення індивідувального навчального плану студента

Наказ ректора КрНУ № 303-1-2019_2019 Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін

 

Наказ ректора КрНУ № 342-1_2019 Алгоритм вибору дисциплін розділу Навчальні дисципліни за вибором студента

Наказ ректора КрНУ № 144-1-16 Положення про вибір навчальних дисциплін розділу Вибіркові навчальні дисципліни

Питання до державного екзамену з навчальної дисципліни «Вантажні перевезення» - Завантажити

Питання на державний іспит з навчальної дисципліни «Пасажирські перевезення» - Завантажити

Питання на державний іспит з навчальної дисципліни «Взаємодія видів транспорту» - Завантажити

Питання на державний іспит з навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» - Завантажити

Методичні вказівки щодо виконання дипломної  роботи бакалавра

Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат

Програма навчальної практики (1-й курс)

Програма технологічної практики (3-й курс)

Програма виробничої практики (4-й курс)

Програма практик бакалаврів (Наскрізна)

Наказ на виробничу практику

Наказ на навчальну практику
Наказ на технологічну практику

Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (оскарження дій науково-педагогічних працівників, результатів контрольних заходів, інших видів конфліктних ситуацій) - Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського,  пункт 9.2  (Наказ Ректора КрНУ № 302-1 від 06.11.2019 р. (рішення Вченої ради університету (протокол від 31 жовтня 2019 року № 2)).