Підсумки другого туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)»

Підсумки другого туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» 27 травня 2021 року
На конкурс було подано 29 робіт, 38 учасників  представлені авторами із 13 вищих навчальних закладів України та закордонних ВНЗ. Враховуючи різноплановість розглянутих питань, залежно від профілю ВНЗ, а також підвищену зацікавленість конкурсом та активність студентів, за узгодженою  домовленістю з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, студентські наукові роботи приймались за трьома виділеними узагальненими науковими напрямками відповідно до паспорту спеціальності „Транспортні технології".
 1. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського .
 2. Державний університет інфраструктури та технологій.
 3. Slovak University of technology in Bratislava.
 4. UTP University of Science and Technology, Poland.
 5. Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка.
 6. Національний транспортний університет.
 7. Національний університет водного господарства та природокористування.
 8. Національний авіаційний університе.
 9. Gediminas Vilnius Technical University, Poland.
 10. Poznan University of Technology, Poland.
 11. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
 12. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
 13. Український державний університет залізничного транспорту.
 14. Луцький національний технічний університет.
 15. Запорізький національний університет.
 16. Вінницький національний аграрний університет.
 17. Gdańsk Polytechnic, Poland.
 18.  University of Szczecin, Poland.
За результатами розгляду наукових робіт Галузева конкурсна комісія спеціальності спеціальності 275 «Транспортні технології (за видами)» НАГОРОДИЛА:
 • ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ
галузевої конкурсної комісії міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за напрямом транспортні технології
від “27” травня 2021 року
 • Дипломом І ступеня
 
Прізвище, ім’я та
по батькові
студента (повністю)
Тема роботи
Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю), посада наукового керівника
Назва вищого навчального закладу (повністю)
1
2
3
4
Improving the organization of road traffic at the main road intersection at the same level
Бабій Марія Василівна, Martin Kitinski
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Poznan University of Technology, Poland.
 
Organization of international cargo delivery in the digital economy
Шевченко Юлія Вікторівна
Національний авіаційний університет, Gediminas Vilnius Technical University, Poland.

 

Дипломом ІІ ступеня
 
Прізвище, ім’я та
по батькові
студента (повністю)
Тема роботи
Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю), посада наукового керівника
Назва вищого навчального закладу (повністю)
Improvement of the transport route of products in Kremenchuk
Мороз Микола Миколайович
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Impact of speed on the operation of the traffic management system
Igor Bugayov, Tibor Schlosser,
O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Slovak University of technology in Bratislava
Перспективи розвитку безпілотного транспорту при доставці вантажів у міжнародному сполученні
Процик Олександр Петрович
Національний транспортний університет
Improving the efficiency of passenger transportation on the route №2 Kremenchuk
Кузєв Ігор Олегович
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Optimization of parameters of the logistics terminal of tare-piece cargoes by agent simulation
Мацюк В’ячеслав Іванович
Державний університет інфраструктури та технологій
 

 

Дипломом ІІІ ступеня
Прізвище, ім’я та
по батькові
студента (повністю)
Тема роботи
Прізвище, ім’я,
по батькові (повністю), посада наукового керівника
Назва вищого навчального закладу (повністю)
1
2
3
4
Ukraine at the world level of IT technologies
Рalamarenko Yana
Vinnytsia National Agrarian University
Collision avoidance in autonomous unmanned systems
Mscislaw Srutek
UTP University of Science and Technology, Poland
Безпека життєдіяльності при зварювальних роботах в умовах промислового виробництва
Дудніков Сергій Миколайович
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка
Моделі транспортної рухливості
Кристопчук Михайло Євгенович
Національний університет водного господарства та природокористування
Development of a model of the route network of public transport of the Suvorov district of the city of Odessa
руководитель Свічинський Станіслав Валерійович, Sem Jan
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Gdańsk Polytechnic, Poland
Determination of regularities of distribution of random characteristics of movements by means of micromobility
Свічинська Ольга Володимирівна, Danf Janf
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, University of Szczecin, Poland
Formation of the model of needs of the population of Nikopol in movement on results of tabular inspection
Горбачов Петро Федорович, Sem Jan
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Gdańsk Polytechnic, Poland

 

Українська
Теги: 

Додати новий коментар