План роботи

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту

та природничих наук

 

Кафедра транспортних технологій

 

                                             

                                                      Затверджено

                                                            на засіданні кафедри

                                                                 «Транспортні технології»

                                                                           протокол № 1 від 31.08.2022р.

                                                                          зав. кафедри проф. М.М.Мороз

 

 

 

ПЛАН

ОГРАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

КАФЕДРИ «ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

на 2022-2023 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук, 2022

 з/п


Назва заходу


Термін виконання


Прізвище виконавця


Позначка про виконан-ня


1.


 - Знайомство з розкладом та правилами поводження   в стінах університету;

 - Інструктаж з техніки безпеки.

 - Алгоритм дій при отриманні сигналів «повітряна тривога», «загроза катастрофічного затоплення», місця знаходження укритів.

 - Основні карантинні обмеження, що діють в Україні. Правила профілактики вірусних захворювань, зокрема Covid-19.

 - Створення або оновлення існуючих груп у Viber, для оперативного інформування студентів;

- Історія університету та 100-річчя вищої освіти у Кременчуці


Вересень 2022року


Куратори академічних

 груп


 


2.


 - Основні вимоги до студента,  правила отримання стипендії, при- чини виникнення академзаборгова-ностей, та терміни їх ліквідації;

 - Заохочення студентів щодо участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

 - Заходи до дня захисників і захисниць України. День Українського козацтва (14 жовтня.)


Жовтень

2022року


Куратори академічних

 груп


 


3.


 - Бесіда про стан поточного контролю успішності студентів та відвідування занять, підготовка до сесії;

 - Булінг (цькування) як явище, його  форми та учасники, як протидіяти.

- День гідності та свободи (21листопада)


Листопад

2022року


Куратори академічних

 груп

 


 


4.


 - Про день прав людини;

 - Ознайомлення з історією та перспективами обраної професії.

- Заліковий тиждень та підготовка до сесії.


Грудень

2022року


Куратори академічних

груп

 


 


5.


 - Бесіди на тему «16 лютого – День Єдності»

 - Робота зі студентами, щодо участі в анкетуваннях які проводяться в  університеті.


Лютий

20223року


Куратори академічних

груп

 


 


6.


 - Роз'яснення щодо профілактики та запобігання розповсюдженню в студентському середовищі негатив-них явищ (паління, пияцтва, наркоманії, СНІДу тощо);

 - Заохочення студентів щодо участі у конференціях, які проводяться в КрНУ.


Березень

2023 року


Куратори академічних

 груп


 


7.


- Заходи до дня науки

- Про стан поточного контролю успішності студентів та відвідування занять;


Квітень

2023 року


Куратори академічних

 груп


 


8.


 - Бесіди на тему «Транспортна мережа Кременчука та її розвиток».

- Підготовка до сесії.


Травень

2023року


Куратори академічних

 груп


 


9.


 - Працевлаштування за спеціальністю;

 - Допуск і підготовка до захисту бакалаврських робіт;

 - Агітаційна бесіда щодо продовження навчання в магістратурі КрНУ


Травень

2023року


ст. викл.

 Кузєв І.О.


 


10.


 - Індивідуальна робота зі студентами;

 - Робота в академічній групі спрямована на виявлення контингенту студентів, які користуються пільгами, або котрим потрібна соціальна допомога, надання даних до деканату.

 - Робота зі студентами, які мають академзаборгованості, та робота з їх батьками;

 - Збори, зустрічі, інформування по телефону та за допомогою месенжерів;

 - Аналіз успішності.


Протягом навчального  року


Куратори академічних

груп


 


11.


 - Відвідування студентського гуртожитку;


Згідно з графіками


Куратори академічних груп


 

 

Завідувач кафедри ТТ                                                         Микола  МОРОЗ

 

Українська
Теги: 

Додати новий коментар