Умови прийому та предмети ЗНО для вступу в 2017 році

При вступі на навчання на кафедрі ТТ абітурієнти надають наступні сертифікати ЗНО з дисциплін:

 

І Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (бюджетні конкурсні пропозиції)

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра

перша - українська мова та література

друга - математика

треття -  фізика або іноземна мова.

ІІ Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (небюджетні конкурсні пропозиції)

Спеціальності освітнього ступеня бакалавра

перша - українська мова та література

друга - історія України

треття- географія або іноземна мова

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом доівнює - 100

 

Для наздобуття вищої освіти на кафедрі в 2018 році  абітурієнти виконують умови згідно наступних нормативних документів:

 

Наказ Міністерства освіти і науки України

 від 13.10.2016 р. № 1236, зареєстровано в Міністерстві юстиції Укоаїни 14.11.2017 р. за № 1397/31265

 "Про зтвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладіів вищої освіти України в 2018 році"

 

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

 

 

Додаток № 1 до правил прийому КрНУ у 2018 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, за якими оголошується прийом на навчання на базі ПЗСО, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

 

Додаток № 2 до правил прийому КрНУ у 2018 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня бакалавра, за якими оголошується прийом на навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому КрНУ у 2018 році

Перелік спеціальностей освітнього ступеня магістра, за якими оголошується прийом на навчанняна базі освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток № 5 до правил прийому КрНУ у 2018 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів)

Додаток № 6 до правил прийому КрНУу 2018 році

Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток № 6.1 до правил прийомуКрНУ у 2018 році

Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 12-бальної шкали

Додаток № 7 до правил прийому КрНУ у 2018 році

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2018 році

 

 

Підготуватися до навчання в університеті, підвищити рівень своїх знань та покращити в майбутньому результати зовнішнього незалежного оцінювання ви можете після проходження навчання на підготовчих курсах університету.
  На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми) за вибраним напрямом підготовки. Форма вступного випробування - фахова співбесіда.

Всі бажаючі вступити на 1 курс повинні пройти незалежне оцінювання знань. Детальна інформація на сайтах: 
www.testportal.gov.ua 
www.zno-kharkiv.org.ua

Тел. центру реєстрації в Кременчуці +380-5366-32002