Умови прийому та предмети ЗНО для вступу

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання 

на спеціальність Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

для здобуття освітнього ступеня бакалавра

на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції 

на основі повної загальної середньої освіти

(бюджетні конкурсні пропозиції):

1. Українська мова та література ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,5).

2. Математика ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,2).

3. Фізика або іноземна мова ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,2).

Вага атестату про повну загальну середню освіту - 0,1.

Мінімальна кількість балів з кожного з цих конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом - 100.

 

Те ж саме (небюджетні конкурсні пропозиції):

1. Українська мова та література ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,5).

2. Історія України ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,2).

3. Географія або іноземна мова ага предмету сертифікату ЗНО  - 0,2).

Вага атестату про повну загальну середню освіту - 0,1.

Мінімальна кількість балів з кожного з цих конкурсних предметів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом - 100.

 

 

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

Правила прийому у 2020 році

 

Додаток № 1 до правил прийому КрНУ у 2020 році

Перелік конкурсних пропозицій за якими здійснюється прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО

 

Додаток № 2 до правил прийому КрНУ у 2020 році

Перелік конкурсних пропозицій за якими здійснюється прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Додаток № 3 до правил прийому КрНУ у 2020 році

Перелік конкурсних пропозицій за якими здійснюється прийом на навчання за освітнім ступенем магістра

Додаток № 4 до правил прийому КрНУ у 2020 році

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, яким надається особлива підтримка

Додаток № 5 до правил прийому КрНУ у 2020 році

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти

Додаток № 6 до правил прийому КрНУ у 2020 році

ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200

Додаток № 6.1 до правил прийому КрНУ у 2020 році

Таблиця відповідності середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, обрахованого за 5-бальною шкалою, значенням 12-бальної шкали

 

 

 

Підготуватися до навчання в університеті, підвищити рівень своїх знань та покращити в майбутньому результати зовнішнього незалежного оцінювання Ви можете шляхом проходження навчання на підготовчих курсах університету.
  

На скорочений термін навчання приймаються особи, які закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації (коледжі, технікуми) за вибраним напрямом підготовки. Форма вступного випробування - фахова співбесіда.

Детальна інформація щодо проходження незалежного оцінювання знань

www.testportal.gov.ua 
www.zno-kharkiv.org.ua

Кременчуцькі школяри можуть зареєстуватися на ЗНО за посиланням