Про кафедру

   Кафедра "Транспортні технології" (ТТ) створена наказом ректора Кременчуцького державного університету № 170-1 від 24 червня 2005 р. Кафедра  ТТ входить до складу Науково-навчального інституту механіки і траспорту (ІМіТ), є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі транспорт.

ідготовка здійснюється за за переліком галузей знань і спеціальностей згідно Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Найменування галузі - Транспорт

Шифр галузі - 27.

Код спеціальності - 275.03

Найменування спеціальності Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Система підготовки багаторівнева, здобувачі вищої освіти  шляхом виконання освітньо-професійних програм підготовки отримуютьступінь баклавра або магістра, термін навчання складає - 4 роки та1 рік і 4 місяці або 1рік і 5 місяців, відповідно до обраних абітурієнтом програм.

Детальний зміст освітньо-професійних програм в мережевій хиарі за посиланням: https://drive.google.com/file/d/0B5fD-BXl1gYJemN6M1dJa0ZOWTA/view?usp=sh...

    Здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою раніше 29.04.2015 p.), продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей:

Шифр галузі - 0701

Найменування галузі - Транспорт і транспортна інфраструктура

Код напрямку - 6.070101

Напрям підготовки - транспортні технології (за видами транспорту)

Спеціальні вимоги до зарахування - немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Кваліфікація, яка присвоюється - бакалавр за напрямом

Рівень кваліфікації - баклавр

Код напрямку - 6.070101

Код спеціальності -7.07010102

Найменування спеціальності - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному) Спеціалізація: Організація митного контролю на транспорті

Рівень кваліфікації - спеціаліст

Кваліфікація, яка присвоюється - інженер з транспорту

Код напрямку - 6.070101

Код спеціальності -8.07010102

Найменування спеціальності - Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному) Спеціалізація: Організація митного контролю на транспорті

Рівень кваліфікації - магістр

цКваліфікація, яка присвоюється - науковий працівник з транспорту

Підготовка здійснюєтьза освітними програмами, повний змістяких доступний за посиланями:

1.https://docs.google.com/document/d/1Hvs9hK0B4LPMnkUVbvtoXqCD6mTksFQ2vQov...

2https://drive.google.com/file/d/1urtbUM8cQlPYjoyNWWZhMI82o-1kiPVI/view?u...

      Випускники кафедри працюють на ключових посадах переважної більшості підприємств, фінансових установ, організацій бюджетної сфери та торгівлі міста, підприємствах та організаціях Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави, Кривого Рогу, а також за кордоном.

Навчальний корпус № 3, ауд.3208, тел. +380 5366З6392.