Про кафедру

Кафедра "Транспортні технології" (ТТ) створена наказом ректора Кременчуцького державного університету № 170-1 від 24 червня 2005 р.

Кафедра  ТТ входить до складу Науково-навчального інституту механіки і траспорту (ІМіТ) і є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців галузі 27 Транспорт.

Підготовка здійснюється за за переліком галузей знань і спеціальностей згідно Постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти".

Здобувачі вищої освіти  шляхом виконання освітньо-професійних програм підготовки отримують ступінь бакалавра або магістра:

Ступінь вищой освіти: Бакалавр

Галузь: 27 Транспорт

Спеціальність: 275 Транспортні технології (за видами).

Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Освітньо-професійна програма: Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій.

Термін навчання: 3 роки і 10 місяців.

 

Ступінь вищой освіти: Магістр

Галузь: 27 Транспорт

Спеціальність: 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Освітньо-професійна програма: Транспортні технології (на автомобільному транспорті).

Кваліфікація: Магістр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті).

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці.

      Випускники кафедри працюють на за фахом на посадах підприємств, установ, організацій транспортної сфери, промісловості, торгівлі міста Кременчук та регіону, а також на підприємствах та організаціях Києва, Харкова, Львова, Одеси, Полтави, Дніпра тощо, а також за кордоном.

Адреса кафедри:  39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20,
Кременчуцький национальній університет імені Михайла Остроградського, корпус № 3, к.3208,
тел. +380 536636392.

 

Договори про співпрацю з Національним транспортним університетом (НТУ) і Харківським національним автомобільно-дорожним університетом (ХНАДУ)

Договор про співпрацю між КрНУ і Люблінською політехникою № 6-3815

Отримані останнім часом дипломи, атестати викладачів кафедри транспортних технологій

План підвищення кваліфікації ПВС кафедри транспортних технологій

Документи про підвищення кваліфікації ПВС кафедри транспортних технологій

Сертифікати Мороз М.М.

Сертифікати учасників тренингу Якость освіти (Загорянський В. Г.  Король С. О.)