Пропозиції та зауваження стейкхолдерів

Шановні стейкхолдери (студенти бакалаврату та їх батьки; науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і адміністративно-управлінський персонал, роботодавці, органи місцевого самоврядування тощо)

освітньо-професійної програми (ОПП) Транспортні технології (на автомобільному транспорті)!

Запрошуємо Вас до обговорення проекту ОПП редакції 2021 року та навчального плану на її основі!

Кафедра транспортних технологій, Навчально-науковий інститут механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського запрошують Вас надати зауваження і пропозиції щодо проекту освітньо-професійної програми, за якою навчатимуться майбутні фахівці з транспортних технологій.

Ваші зауваження і пропозиції будуть враховані при вдосконаленні освітньої програми, що спиятиме підвищенню якості підготовки конкурентоспроможних фахівців з транспортних технологій на регіональному і загальнодержавному ринку праці.

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  (редакція 2016 року)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (у тому числі варіативна складова)

Галузь знань: 27 Транспорт Спеціальність: 275 Транспортні технології (за видами) Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Додаткові спеціалізації: Організація перевезень і управління на транспорті; Організація митного контролю на транспорті; Організація і регулювання дорожнього руху; Технологія транспортування нафти і газу

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА (редакция 2019 р.)

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізацією 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт 

Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

Проект освітньо-професійної програми "Транспортна логістика та митний контроль" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізацією 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт

Навчальний план освітньо-професійної "Транспортна логістика та митний контроль" 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізацією 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт

 

 

Просимо надсилати пропозиції та зауваження на адресу кафедри транспортних технологій: tt@kdu.edu.ua,
або на електронну пошту гаранта освітньої програми

moroz.mykola@kdu.edu.ua