Пропозиції та зауваження стейкхолдерів

Шановні колеги!

Кафедра транспортних технологій, Навчально-науковий інститут механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського запрошують Вас надати зауваження і пропозиції щодо проекту освітньо-професійної програми, за якою навчатимуться майбутні фахівці з транспортних технологій.

Ваші зауваження і пропозиції будуть враховані при вдосконаленні освітньої програми, що спиятиме підвищенню якості підготовки конкурентоспроможних фахівців з транспортних технологій на регіональному і загальнодержавному ринку праці.

Пропонуємо Вам ознайомитися з проектом освітньо-професійної програми:

Проект ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (у тому числі варіативна складова)

Галузь знань: 27 Транспорт Спеціальність: 275 Транспортні технології (за видами) Спеціалізація: 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Додаткові спеціалізації: Організація перевезень і управління на транспорті; Організація митного контролю на транспорті; Організація і регулювання дорожнього руху; Технологія транспортування нафти і газу

 

Проект ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ (редакция 2019 р.)

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 Транспортні технології (за видами) спеціалізацією 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт 

Кваліфікація: Бакалавр з транспортних технологій (на автомобільному транспорті)

 

Просимо надсилати пропозиції та зауваження на адресу кафедри транспортних технологій: tt@kdu.edu.ua,
або на електронну пошту гаранта освітньої програми

moroz.mykola@kdu.edu.ua