Результат II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Транспортні технології " 2020-2021

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом транспортні технології (за видами транспорту)

від “15” квітня 2021 року

Конкурсна комісія  розглянула 172 студентські наукові роботи, що надійшли з 40 вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

На підсумковій науково-практичній конференції on-line  (Zoom) виступило 55 студентів з 28 вищих навчальних закладів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

 

Дипломом І ступеня

 

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Пращерук Марія Павлівна,

Богуславська Валерія Сергіївна

Обґрунтування доцільності контрейлерних перевезень у міжнародному сполученні

 

Шраменко Наталя Юріївна,

д.т.н., професор,

Таценко Олександр Володимирович,  старший викладач

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

Сумський національний аграрний університет

Капінос Єлизавета Володимирівна, Ткаченко Олександра Олександрівна

Врахування викиду поліциклічних ароматичних вуглеводнів в критеріальному оцінюванні рівня екологічної безпеки експлуатації автотранспортних засобів з поршневим ДВЗ

Кондратенко Олександр Миколайович, к.т.н., доцент

Національний університет цивільного захисту України

 

Сачук Анжела Володимирівна

 

Обґрунтування доцільності створення інфраструктури мобільного автосервісу

Павлова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Куліченко Дарина Олегівна

Проблеми та перспективи стану нормативно-правового регулювання легкого персонального транспорту в Україні та зарубіжних країнах

 

Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор

 

Запорізький національний університет

1

2

3

4

Гурін Дмитро Петрович

Правове регулювання перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами : сучасний стан та перспективи розвитку

Обривкіна Оксана Миколаївна, к.пед.н., доцент

Університет державної фіскальної служби України

Бойко Вікторія Сергіївна

Правове регулювання використання автономних транспортних засобів : національний та міжнародний аспект

Завгородня Владислава Миколаївна, к.ю.н., доцент

Сумський державний університет

Леонтович Альона Олександрівна

Удосконалення маршруту перевезення хлібобулочних виробів "Ilona" по м. Кременчук

Мороз Микола Миколайович, д.т.н., професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Штиков Антон Романович

Підвищення ефективності організації перевезень пасажирів на маршрутах міського транспорту

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н., професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Небольсін Богдан Олександрович

Підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів на основі принципів конфігураційного управління розподілом рухомого складу

Вдовиченко Володимир Олексійович, д.т.н.,  професор

Харківській національний автомобільно-дорожній університет

Грицаєнко Анастасія Юріївна,  Курбанов Магомед Самендарович

Оптимізація виробничих ресурсів транспортно-складського комплексу

 

Шраменко Наталя Юріївна

д.т.н., професор, 

Соларьов Олександр Олексійович

к.т.н., доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка,

Сумський національний аграрний університет

 

Шраменко Владислав Олександрович

Оптимізація технології розвезення дрібних партій вантажів при обслуговуванні вантажовласників у місті

Жолткевич Григорій Миколайович

д.ф-т.н., професор

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Трахановська Марія Романівна

 

Метод оптимізації маршруту доставки

 

 

Якушенко Олександр Сергійович, к.т.н., доцент

Національний авіаційний університет

1

2

3

4

Москаленко Вадим Анатолійович, Гуменюк Даніил Сергійович

Перспективи розвитку безпілотного транспорту при доставці вантажів у міжнародному сполученні

Сілантьєва Юлія Олександрівна, к.т.н., доцент, Процик Олександр Петрович,

к.т.н., доцент

 

Національний транспортний університет, Державний університет інфраструктури та технологій

Чорний Артур Павлович

 

Дослідження параметрів функціонування системи "Уникнення зіткнення" з метою застосування на транспортних засобах ДСНС України під час слідування до місця виклику за сигналом "Тривога"

 

Руденко Дмитро Васильович, к.т.н., доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Добрянський Ілля Русланович

 

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Орисенко Олександр Вікторович, к.т.н., доцент

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

Будній Олег Ігорович, Барський Назар Русланович

 

Дослідження взаємодії великогабаритної шини транспортного засобу зі штучною перешкодою під час її переїзду

 

Клімов Едуард Сергійович, к.т.н., доцент Шевчук Оксана Степанівна, к.т.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,, Західноукраїнський національний університет

 

 

Смик Олексій Олегович

Дослідження і розробка технології обробки комбінованим абразивним інструментом прецизійних деталей паливної апаратури транспортної техніки

Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., доцент

Миколаївський національний аграрний університет

 

Іванова Валентина Іванівна

Транспортування сільськогосподарських харчових продуктів тваринного і рослинного походження

Єрмоленко Володимир Михайлович, д.ю.н., професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Юрченко Олена Геннадіївна

 

 

 

 

 

Правове регулювання внутрішніх водних перевезень

 

 

 

Соболь Євген Юрійович, д.ю.н., професор

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

1

2

3

4

Пеньшіна Сюзанна Олександрівна

Адаптація транспортного законодавства України до законодавства Європейського Союзу

 

 

Наконечна Галина Ярославівна, к.ю.н., доцент

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Целінська Анна Андріївна

Формування адміністративно-правових засад принципу транспортної безпеки

Перерва Петро Григорович, д.е.н., професор

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут

Лєгкіх Яна Миколаївна, Сєрбов Сільвія Габріелівна

Перевезення пасажирів та вантажу під час загальнонаціонального карантину

Скрипник Володимир Леонідович, к.ю.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кострецов Анатолій Олександрович

Підвищення ефективності перевезень пасажирів на маршруті №2 м. Олександрія

Кузєв Ігор Олегович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю

1

2

3

4

Кочмарівська Павліна Миклаївна

Вплив новітніх технологій на процеси обслуговування пасажирів в аеропорту

Коновалюк Валентина Станіславівна, к.ф.м.н, доцент

Національний авіаційний університет

Мозглякова Валентина Григорівна

 

Оптимізація вибору пасажиромісткості автобусів для роботи на міських маршрутах

 

Понкратов Денис Павлович,

к.т.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Зоценко Єгор Олегович

 

Визначення ефективного маршруту логістики доставки консолідованих вантажів у контейнерах з Китаю в Україну

 

 

 

Павленко Олексій Вікторович, к.т.н., доцент

Харківській національний автомобільно-дорожній університет

1

2

3

4

Муханов Андрій Миколайович

Підвищення ефективності інтермодальних перевезень. Досвід країн ЕС та Америки

Семенов Станіслав Олександрович, к.т.н., доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Крошка Олена Юріївна

Шляхи підвищення ефективності перевезення врожаю кукурудзи автомобільним транспортом

Загорянська Олена Леонідівна, к.е.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Глущенко Микита Володимирович

Організація міжнародної доставки вантажів в цифровій економіці

Шевченко Юлія Вікторівна, к.е.н., доцент

Національний авіаційний університет

Тимофєєнко Максим Юрійович

Удосконалення планово-попереджувальної системи ремонту локомотивного парку металургійного підприємства

Маслак Ганна Вікторівна,

к.т.н., доцент

Приазовський державний технічний університет ДВНЗ «ПДТУ»

Запорожець Альона Сергіївна

Підвищення ефективності доставки продуктів харчування в міжміському сполученні

Калініченко Олександр Петрович,

 к.т.н., доцент

Харківській національний автомобільно-дорожній університет

Поповичук Тетяна Олександрівна, Островський Володимир Ігорович

Удосконалення процесу доставки поштових відправлень у міжнародному сполученні

Грушевська Тетяна Миколаївна,

 к.т.н., доцент,  Процик Олександр Петрович,

к.т.н., доцент

Державний університет інфраструктури та технологій, Національний транспортний університет

Ярова Ангеліна Юріївна

Підвищення ефективності транспортного обслуговування підприємства «Метінвестінтернейшнл С.А.»

Васильєва Лариса Олексіївна, 

старший викладач

Національний університет «Запорізька політехніка»

Панченко Олег Сергійович

 

 

Підвищення ефективності перевезень вантажу в умовах державного підприємства ДАК “Хліб України” Новоукраїнський КХП Кіровоградської області

 

 

Петренко Дмитро Іванович

к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

1

2

3

4

Левкович Андрій Андрійович, Микитюк Богдан Володимирович

Шляхи підвищення ефективності міських автобусних перевезень

Хітров Ігор Олександрович, к.т.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Гнатушок Дмитро Андрійович

 

Формування систем паркингів в центральних ділових частинах міст

Холодова Ольга Олександрівна, к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Манжело Валерія Дмитрівна

Вплив швидкості руху на функціонування системи управління дорожнім рухом

Бугайов Ігор Сергійович, к.т.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Бурим Антон Сергійович, Фуцур Андрій Вікторович

Експериментальні дослідження системи магнітної неруйнівної діагностики для підвищення екологічної безпеки на залізничному транспорті

Шведчикова Ірина Олексіївна,к..п.н.,доцент, Солошич Ірина Олександрівна, д.п.н., доцент

Київський національний університет технологій та дизайну, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Невєдров Максим Романович

 

Дослідження динаміки гальмування транспортних засобів

 

Пелипенко Євген Сергійович, к.т.н., доцент

Національний технічний університет, "Харківський політехнічний інститут"

Лінник Юлія Анатоліївна

Правове регулювання повітряних перевезень пасажирів та багажу в умовах пандемії COVID-19 : проблеми та шляхи вирішення

Обривкіна Оксана Миколаївна, к. пед. н., доцент

Університет державної фіскальної служби України

Прядко Ганна Сергіївна

Правовий статус ПАТ «Магістральні газопроводи України»

Руденко Людмила Дмитрівна, к. ю. н., доцент

Сумський державний університет

Литвиненко Катерина Анатоліївна

Дослідження питань нормативного регулювання процесу доставки автомобілів зі США в Україну

Любий Євген Володимирович, к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Черненко Богдана Юріївна

Шляхи удосконалення адміністративної відповідальності за порушення у сфері безпеки дорожнього руху

Іваній Олена Миколаївна, к.п.н., доцент

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Наливко Наталія Валеріївна

Правове регулювання відповідальності за порушення правил перевезення вантажів морським транспортом

 

Пузанова Галина Йосипівна, к.ю.н., доцент

Одеський національний морський університет

1

2

3

4

 

Дмитрук Вікторія Євгенівна

Правовий статус суб’єктів міжнародних морських перевезень вантажу

Пузанова Галина Йосипівна, к. ю. н., доцент

Одеський національний морський університет

Бойко Ірина Анталіївна

Кримінальні правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Мазепа Світлана Олегівна, к.п.н, доцент

Західноукраїнський національний університет

 

 

Українська
Теги: 

Додати новий коментар