Спеціалізації (блоки вибору студента)

 

 
  Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному) Організація митного контролю на транспорті (автомобільному) Організація і регулювання дорожнього руху
Об`єкт діяльності випускника Процес перевезень і управління на транспорті Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності транспортних процесів та транспортних систем Органи державного та муніципального контролю на транспорті, дорожній рух, засоби його організації та регулювання, питання безпеки міського руху
Вид діяльності випускника Організація вантажних і пасажирських перевезень автомобільним транспортом, управління системами транспортних процесів Організація та упраління митними операціями транспортних процесів і систем, організація міжнародних перевезень та взаємодії видів транспорту , транспортне оброблення вантажів Управління міськими транспортними процесами, організація дорожнього руху, управління засобами систем автоматичного управління, організація контролю безпеки міського руху та вантажних перевезень
Первинні посади у сфері діяльності Інженер транспорту транспортно-експлуатаційних підприємств різних форм власності, що займаються організацією і здійсненням пасажирських та вантажних перевезень, дилерських центрів автомобільних компаній і заводів, фірм, що спеціалізуються на міжнародних вантажних та туристичних перевезеннях Інженер транспорту на посадах управління перевезеннями транспортних митниць, організацій, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів, транспортно-експедиторських фірм різних форм власності; агент з передачі вантажу на прикордоному пункті; митний брокер; ревізор транспорту; інспектор з безпеки руху Інженер з безпеки руху в АТП, інспектор шляховий, ревізор з безпеки руху, ревізор з виробничо-технічних і економічних питань, технік-інспектор, ревізор транспорту, регулювальник та інспектор дорожнього руху
Система задач діяльності випускника Організація експлуатації автотранспортних засобів та ефективного використання рухомого складу з урахуванням міжнародних норм та правил перевезень, організація та управління транспортними процесами, формування раціональних схем та методів перевезень, комплексного управління і координації робіт усіх видів транспорту Організація митних операцій на транспорті, митно-тарифне регулювання зовнішньо-торгівельними операціями, організація та управління перевізним процесом вантажів і пасажирів на транспортних митницях, організація експлуатації автотранспортних засобів Забезпечення раціональної організації транспортних процесів та їх регулювання, організація оптимального дорожнього руху та міських транспортних потоків, забезпечення та контроль безпечної експлуатації автотранспортних засобів з урахуванням міжнародних норм та правил перевезень