Силабуси і робочі програми з навчальних дисциплін

Силабуси і робочі програми нормативних навчальних дисциплін
(ступінь "Бакалавр")

ГСЕ-01 Українознавство - Робоча навчальна програма

ГСЕ-02 Українська мова - Робоча навчальна програма

ГСЕ-03 Філософія - Робоча навчальна програма

ГСЕ-04 Іноземна мова - Робоча навчальна програма

МПН-01 Фізика - Робоча навчальна програма