Виховна діяльність

Наукові видання
Правила оформлення публікацій у колективній монографії

1. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Тimes New Roman 14 пт.

2. Назва, автори (напівжирним). Назва – прописними літерами розташовується посередині.

3. Матеріали статті друкуються в одну колонку, залишаючи з кожного краю сторінки поля 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см.

4. Наявність УДК обов’язкова.

5. Рисунки подаються у сканованому вигляді, формули, індексні позначення - латиницею (курсивом). Графічні залежності якісного характеру подаються у координатних осях. Кількісні залежності, отримані експериментальним шляхом, наводяться у координатних осях із відображеною сіткою.

6. Відповідальність за зміст поданих матеріалів несуть автори.