ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

2013 року була започаткована військова підготовка студентів за програмою підготовки офіцерів запасу згідно з договором між Харківським університетом Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.