Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт напряму "Транспортні технології"26-28 березня 2019 року

Підсумкова студентська наукова конференція 26-28 березня 2019 року переможців другого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Транспортні технології (за видами транспорту)» вже історія!

 

 

Оцінювання конкурсних робіт та виступ учасників науково-практичної конференції галузева дали змогу конкурсній комісії в визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:

 

Дипломом І ступеня

 

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Кіча Олександра Вікторівна

Планування раціональних туристичних маршрутів залізничним транспортом

Альошинський Євген Семенович, д.т.н., професор

Український державний університет залізничного транспорту

Бабина Діана Анатоліївна

Графоаналітична модель комбінації двох видів перевезень

Кунда Неоніла Тарасівна

Національний транспортний університет

Мартиненко Тетяна Миколаївна

Розробка логістичного критерію привабливості та надійності маршрутів доставки вантажів

Очеретенко Сергій Валентинович,  к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Болобан Дмитро Анатолійовий, Соколенко Денис Володимирович

Правове регулювання паркування та зберігання транспортнихзасобів в Україні:  сучасний стан та перспективи вдосконаленн

Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н, професор

Запорізький національний університет

Хома Віталій Васильович

Імітаційна модель руху міського автобуса для визначення показників паливної ощадності

Боднар Микола Федорович, к.т.н., асистент

Національний університет "Львівська політехніка"

Чорний Андрій Павлович

Дослідження параметрів роботи системи автоматизованого регулювання транспортними потоками на вплив процесу швидкого прибуття спеціальних транспортних засобів ДСНС України до місця виклику в межах міської забудови

Руденко Дмитро Васильович, к.т.н., доцент

 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Холодов Олег Вячеславович

Дослідження показників функціонування маршрутної системи (на прикладі Московського району м. Харкова)

Бурко Дмитро Леонідович, к.т.н.,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Дорошенко Олена Геннадіївна, Войтович Євген Миронович

Розробка раціональної організації перевезень кондитерських виробів в умовах міста з використанням мультитемпературних транспортних засобів

Коноваленко Олександр Дмитрович, к.т.н., доцент, Міщенко Ярослав Сергійович, старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Львівська національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

Черняєв Дмитро Ігорович

Вдосконалення внутрішньогосподарських перевезень фермерських господарств центральної України шляхом формування загальних засад використання тракторних транспортних засобів

Лещенко Сергій Миколайович, к.п.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

 

Горбач Дар'я Петрівна

Технології нового покоління в організації контрейлерних перевезень

Трофімов Олександр Володимирович, к.ф-м.н., доцент

Університет митної справи та фінансів

 

Булаєва Катерина Олександрівна

Раціоналізація технології обробки контейнерів в припортовому комплексі в умовах використання системи управління ризиками

Альошинський Євген Семенович, д.т.н., професор

Український державний університет залізничного транспорту

Калашник Аліна Володимирівна

Дослідження ефективності логістики пасажирських залізничних перевезень в Україні

Примаченко Ганна Олександрівна, к.т.н., доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Блищик Наталія Вікторівна

Цивільно-правова  відповідальність сторін за договором перевезення вантажу автомобільним транспортом

Обривкіна Оксана Миколаївна,к.ю.н., доцент

Національний університет державної фіскальної служби України

Носенко Дар’я Сергіївна

Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху

Пузанова Галина Йосипівна, к.ю.н., доцент

Одеський національний морський університет

Ступенко Єгор Вікторович

Дослідження забрудненості повітряного фільтру на паливну економічність автомобіля Mitsubishi Lancer 9

Криворот Анатолій Ігорович, старший викладач

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Конопатський Роман Вікторович

Оцінка якості легкових автомобілів за допомогою споживчих випробувань

Кищун Володимир Андрійович, к.е.н., доц.

Луцький національний технічний університет

 

Калашнікова Анастасія Володимирівна

Розробка координованого управління транспортних потоків на ділянці магістралі з використанням засобів імітаційного моделювання

Бугайов Ігор Сергійович, асистент

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Іванченко Дар'я Олександрівна

Дослідження ефективності впровадження одностороннього руху в центральній частині міста Харкова на мікрорівні

Колій Олександр Сергійович, к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю

1

2

3

4

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю

Леванда Юлія Олександрівна

Підвищення якості транспортного обслуговування населення Холодногірського району  м.Харкова автобусами ТОВ «Експрес»

Вдовиченко Володимир Олексійович, к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Нечипорук Ілона Вікторівна

«Узгодження транспортного попиту та пропозиції транспортних послуг у малих містах

Хітров Ігор Олександрович, к.т.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Головіна Юлія Андріївна

«Удосконалення системи трудової мотивації персоналу на прикладі пат «Укрзалізниця

Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, д.т.н., професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Мартинюк Ніна Володимирівна

Удосконалення 231 маршруту м.Кременчук

Драгобецький Володимир В'ячеславович, д.т.н., професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сухомлінов Олександр Сергійович

Визначення раціональної схеми доставки збірних відправлень у міжнародному сполученні

Павленко Олексій Вікторович, к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Піщалюк Юлія Леонідівна

Підвищення ефективності автомобільних перевезень партіонних вантажів

Швець Микола Дмитрович, к.т.н, доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Шраменко Владислав Олександрович

Оптимізація технологічних параметрів процесу доставки масових вантажів залізничним транспортом

Жолткевич Григорій Миколайович, д.ф.т.н., професор

Харківський національноий університет імені В.Н. Каразіна

Мироненко Анастасія Володимирівна

Підвищення ефективності автомобільних перевезень за рахунок зниження витрат на організацію транспортного процесу

Загорянська Олена Леонідівна, к.є.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

Кривущенко Олександр Олександрович

Вибір раціональної транспортно-технологічної схеми доставки швидкопсувних вантажів в міжміському сполученні

Шраменко Наталя Юріївна, д.т.н., професор

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Довгий Олександр Анатолійович,Ахремчик Роман Олегович

Вибір раціональної транспортно-технологічної схеми доставки вантажів на базі логістичної компанії DHLУкраїна

Аулін Віктор Васильович, д.т.н., професор, Великодний Денис Олександрович, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет, Криворізький державний педагогічний університет

 

 

1

2

3

4

Суворова Валерія Валеріївна

Розвиток інформаційного забезпечення діяльності

автотранспортного підприємства

 

Стрижак Олена Олегівна, к.е.н., доцент

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Бодюл Марія Віталіївна

Юридична відповідальність за порушення правил руху на водному транспорті

Соболь Євген Юрійович, д.ю.н., професор

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Миронюк Оксана Іванівна

Специфіка підготовки фахівців-юристів в авіаційній сфері

Беззубов Дмитро Олександрович, д.ю.н., доцент

Інститут управління, технологій і права Державного університету інфраструктури та технологій

Савічева Марія Олександрівна

Правові аспекти роботи транспорту

Сергій Юрійович – к. ю. н., доцент

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Драний Сергій Вікторович

Метод розрахунку безступінчастої гідрооб'ємно-механічної трансмісії колісних машин

Бурлига Михайло Юорисович., к.т.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Бесідовський Анатолій Олександрович

Механізм державного стимулювання розвитку автотранспорту на основі альтернативних джерел палива

Власенко Дмитро Олександрович, к.е.н., доц

Конотопський інститут Сумського державного університету

Пустовий Євгеній Романович

Розробка і обгрунтування параметрів пристрою для електропідігріву моторного масла двигунів внутрішнього згоряння транспортних засобів

Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., доц.

Миколаївський національний аграрний університет

Марчук Руслан Артурович, Воробйова Діана Володимирівна

Оцінювання паливно-екологічної ефективності переведення двигуна електромобіля на споживання біопалива

Вамболь Сергій Олександрович, д.т.н., професор

 

Національний університет цивільного захисту України

Кирпа Владислав Романович,, Лихонос Анна В’ячеславівна

Розроблення системи неруйнівної діагностики для управління екологічною безпекою на залізничному транспорті

Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н,, проф., Солошич Ірина Олександрівна к.т.н, доцент

Київський національний уніерситет технологій та дизайну, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

 

Українська
Теги: 

Додати новий коментар