Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом "Транспортні технології " 2019-2020

                                                                   ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом транспортні технології (за видами транспорту)

від “09” квітня 2020 року

          Відповідно до офіційного листа МОН України від 31.03.2020 №221/10- 778 щодо підведення підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019/2020 н.р. за результатами першого етапу ІІ туру,  галузева конкурсна комісія розглянула 171 студентську наукову  роботу 234 авторів зі спеціальності “Транспортні технології (за видами транспорту)”, що надійшли з 40 вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).  

          Галузева конкурсна комісія за on-line згоди всіх членів комісії вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу за результатами рецензування робіт ІІ туру 54 студенти з 25 вищих навчальних закладів. Відповідно до отриманих балів з рецензій нагороджуються:

 

 

                                                                 Дипломом І ступеня

 

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Бакаєв Микита Сергійович

Розробка методів формування раціональної тарифної системи на міському пасажирському транспорті

Вдовиченко Володимир Олексійович, д.т.н., професор

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Севідова Вікторія Віталіївна

Підвищення якості обслуговування замовників дрібних партій вантажу

Калініченко Олександр Петрович,

к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Митченко Поліна Юріївна

Ефективність консолідованої схеми доставки в умовах територіальної міської кластеризації

Савченко Лідія Володимирівна, к.е.н., доцент

Національний авіаційний університет

Гречка Дар'я Євгеніївна

Формування ефективної організації роботи складського комплексу транспортно-логістичного центру

Павленко Олексій  Вікторович,

к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Вологдін Вадим Русланович

Науково-розрахункове обґрунтування використання безступінчастої гідрооб'ємно-механічної трансмісії на вантажних автомобілях КрАЗ (впровадження)

Самородов Вадим Борисович, д.т.н., професор

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Боцмановська Олеся Сергіївна, Подоляко Наталія Миколаївна

Врахування викиду парів моторного палива в критеріальному оцінюванні рівня екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів

Кондратенко Олександр Миколайович,

к.т.н., доцент

Національний університет цивільного захисту України

Цибульський Андрій Андрійович

Правове регулювання впровадження та використання платної автомобільної дороги в Україні : витоки, сучасний стан та перспективи

Коломоєць Тетяна Олександрівна, д. ю. н., професор

Запорізький національний університет

Блищик Наталія Вікторівна

Правове регулювання утилізації автомобільних транспортних засобів

Чеховська Ірина Василівна, д. ю. н., професор

Університет державної фіскальної служби України

Дипломом ІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Рак Євгеній Олегович, Єрмоленко Юрій Вікторович

Удосконалення маршрутної мережі на базі досліджень пасажиропотоків м. Кременчук

Мороз Микола Миколайович,

д.т.н., професор,

Баліцький Назар Семенович,

старший викладач

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

Національна

академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного

Доманський Михайло Петрович

Покращення ефективності функціонування міського пасажирського транспорту в зоні зупиночних пунктів

Павлова Ірина Олексіївна, к.т.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Кривушенко Олександр Олександрович, Пращерук Марія Павлівна

Обґрунтування доцільності доставки швидкопсувних вантажів в міжміському сполученні за технологією кросс-докін

Шраменко Наталя Юріївна,

д.т.н., професор

 

Харківськийнаціональний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Врадій Віталій Дмитрович

Удосконалення транспортного обслуговування цехів металургійного підприємства автомобільним транспортом

Хара Марина Володимирівна

к.т.н., доцент

ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

 

Шраменко Владислав Олександрович

Оптимізація технологічних параметрів процесу доставки масових вантажів залізничним транспортом

Жолткевич Григорій Миколайович,

д.т.н., професор

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Мізяк Маргарита Валеріївна

Підвищення ефективності перевезень вантажів у контейнерах в ланцюгах постачань

Орда Олександра Олександрівна,

к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Яресько Микола Вікторович

Експериментальні дослідження паливної економічності автомобіля MitsubishiLancer з встановленим ГБО 4-го покоління

Рогозін Іван Анатолійович,

к.т.н., доцент

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Чорний Артур Павлович

Дослідження параметрів функціонування системи безпечного руху, паркування та виїзду спеціальних транспортних засобів ДСНС України під час слідування до місця виклику за сигналом "Тривога"

Руденко Дмитро Васильович, к.т.н., доцент

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Холодов Олег В'ячеславович

Дослідження порушень пішоходами правил дорожнього руху на регульованих перехрестях

Бугайов Ігор Сергійович, асистент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Похила Валерія Анатоіївна,

Почтовюк Костянтин Андрійович

Стратегії інтерграції України до Європейського Союзу та реформування транспортного сектору економіки

Скрипник Володимир Леонідович

к. ю. н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

 

Приподобна Каріна Сергіївна

Правове регулювання перевезень пасажирів та багажу

Соболь Євген Юрійович,

д. ю. н., професор

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Рубін Аліна Віталіївна

Договір перевезення вантажів у системі цивільно-правових договорів

Амеліна Анна Сергіївна,

к. ю. н., доцент

Університет державної фіскальної служби України

Бенько Анастасія Віталіївна

Забезпечення прав осіб з інвалідністю на доступ до об’єктів транспортної інфраструктури : порівняльно-правовий аспект

Завгородня Владислава Миколаївна,

к. ю. н., доцент

Сумський державний університет

Дипломом ІІІ ступеня

Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

 

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю

1

2

3

4

Садовчук Олена Юріївна

Підвищення продуктивності та якості міських пасажирських перевезень

Хітров Ігор Олександрович, к.т.н., доцент

Національний університет водного господарства та природокористування

Мозглякова Валентина Григорівна

Розробка методики оцінки рівня транспортного обслуговування на маршрутах міського пасажирського транспорту

Понкратов Денис Павлович, к.т.н., доцент

Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова

Федоренко Ірина Олександрівна

Порівняльна оцінка транспортної енергоефективності автобусів та електробусів

Хабутдінов Рамазан Абдулайович,

д.т.н., професор

Національний транспортний університет

Коваль Анатолій Віталійович

Дослідження впливу обсягів перевезень на експлуатаційно-економічні показники роботи автотранспортних підприємств

Дорощук Вікторія Олександрівна, старший викладач

Національний університет водного господарства та природокористування

Брага Катерина Андріївна

 

Удосконалення ефективності мультимодальних перевезень вантажним транспортом

Кузєв Ігор Олегович, асистент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Христюк Альона Олександрівна

Заходи щодо підвищення ефективності діяльності транспортно-експедиційної компанії ( на матеріалах ТОВ «Павертрейд»)

Дубицький Олександр Сергійович, к.т.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Войтешенко Анастасія Володимирівна

Удосконалення методики визначення термінів доставки вантажів у міжнародному сполученні

Процик Олександр Петрович,

к.т.н., доцент

Національний транспортний університет

Володько Богдан Борисович

 

Обґрунтування заходів інтенсифікації внутрішньогосподарських перевезень сільськогосподарських вантажів в умовах дрібних та середніх фермерських господарств

Лещенко Сергій Миколайович,

к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Мироненко Анастасія Володимирівна

Підвищення ефективності перевезення сільськогосподарських сипучих вантажів автомобільним транспортом

Загорянська Олена Леонідівна,

к.е.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Головіна Юлія Олександрівна

 

Аналіз системи трудової мотивації персоналу залізничного транспорту в

умовах реформування компанії АТ «Укрзалізниця»

Чернецька-Білецька Наталя Борисівна, ,

д.т.н., професор

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тимонік Вікторія Мирославівна, Клименок Ольга Олександрівна

Удосконалення транспортно-логістичної системи підприємства

Ковальська Любов Леонідівна.

д.е.н., професор

Луцький національний технічний університет

 

1

2 3 4

Кернус Роман Володимирович, Радченко  Ігор Станіславович

Підвищення ефективності доставки вантажів у логістичних ланцюгах за участю автомобільного транспорту

Аулін Віктор Васильович,

д.т.н., професор,

Великодній Денис Олександрович, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет, Криворізький державний педагогічний універ

Слатов Іван Миколайович

Дослідження економічного впливу від інтеграції немоторизованого виду транспорту на вартість перевезення малогабаритних вантажів

Мурований Ігор Сергійович, к.т.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Телещак Валерій Валерійович

Захист транспортної техніки від корозії і зношування

Марченко Дмитро Дмитрович, к.т.н., доцент

Миколаївський національний аграрний університет

Котов Михайло Миколайович

Дослідження ходимості шин керованих коліс автомобіля

Черниш Андрій Анатолійович,

 к.т.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Бурим Антон Сергійович, Лідкова Аліна Олександрівна

Удосконалення системи магнітної неруйнівної діагностики для підвищення екологічної безпеки на залізничному транспорті

Солошич Ірина Олександрівна,

 к.пед.н., доцент,

Шведчикова Ірина Олексіївна, д.т.н., професор

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Київський національний університет технологій та дизайну

Козлова Тетяна Андріївна

Дослідження перетинань у різних рівнях із зміною напрямків смуг руху

Запорожцева Олена Володимирівна,

 к.т.н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Матвіїшин Дмитро Сергійович

Аналіз та прогноз аварійності на дорогах України

Кищун Володимир Андрійович,к.е.н., доцент

Луцький національний технічний університет

Пісарєва Олександра Василівна

Модель потенційно-небезпечного пасажира

Стратонов Вадим Миколайович,

 к.т.н., доцент

Льотна академія національного авіаційного університету

Гудимов Андрій Олексійович

Організаційно-правові засади забезпечення транспортної безпеки як найважливіший пріорітет державної політики в Україні

Іваній Олена Миколаївна,

 к. пед. н., доцент,

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Колісник Максим Миколайович,

 Сізов Сергій Валерійович

Правове регулювання відповідальності пасажирів за безквитковий проїзд у міському громадському транспорті

Довженко Євгенія Володимирівна,

к. ю. н., доцент

Національний транспортний університет

Малютіна Софія Едуардівна

Організація нерегулярних пасажирських перевезень в зоні проведення операції об'єднаних сил

Кузьменко Альбіна Ігорівна,

 к. т. н., доцент

Університет митної справи та фінансів

Прядко Ганна Сергіївна

Правові засади діяльності магістрального трубопровідного транспорту

Руденко Людмила Дмитрівна,

к. ю. н., доцент

Сумський державний університет

Федоров Віталій Юрійович

Дослідження питання нормативного регулювання часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження

Птиця Наталія Василівна,

 к. т. н., доцент

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Носенко Дар’я Сергіївна

Адміністративна відповідальність за правопорушення на морському транспорті

Галина Йосипівна,

к. ю. н., доцент

Одеський національний морський університет

 

Українська
Теги: 

Коментарі

Додати новий коментар